โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตำบลสิงห์​ อำเภอไทรโยค​ จังหวัดกาญจนบุรี