ติดตามงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี 3 พฤศจิกายน 2565