ร่วมประชุมกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะ” (HandySense)