ร่วมประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting