ประชุมรับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการอำเภอสังขละบุรี