งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียดบัญชีที่สำคัญงบทดลองเดือนกันยายน 2560


สอบถามการใช้บริการห้องพัก โทร.034-510766 เท่านั้น


:: ภาพข่าวย้อนหลั2ง

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทีมงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)นำเกษตรกรศึกษาดูงาน
ภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ ณ ฟาร์มพีระพล หมู่ที่๗
ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ทีมงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ร่วมกันพัฒนา
ฝังกลบขยะภายในศูนย์ฯและทำความสะอาด
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
ในกิจกรรม ๕ ส ประจำสัปดาห์ (ทุกบ่ายวันพฤหัสบดี)

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
นายคำรณ  มะปรางหวาน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี
(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นายคงกฤช อินทแสน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถวายคำแนะนำและถ่ายทอดตลอดจนสาธิตการ
ทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง แด่พระภิกษุสงฆ์
ณ วัดวังก์วิเวการาม
 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
นายคำรณ  มะปรางหวาน ผู้อำนวยการศูนย
์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี(เกษตรที่สูง) และนายพรมมา 
สังขกมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
แนะนำส่งเสริมการเกษตรตามโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง:: โปรแกรมท่องเที่ยว


  ท่องเที่ยวเชิงเกษต รผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
  จังหวัดกาญจนบุรี
ชมความสวยงามของแปลงสาธิตเกษตรและแปลงไม้ดอก
  สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางไอหมอกของฤดูหนาว
   :: สาระทั้งหมด

:: ประโยชน์ของการรับประทานสตรอเบอรี่้
สตรอเบอรี่ผิวสีแดงที่หอมหวานนอกจาก
อร่อยและทำให้สดชื่นเมื่อทานแล้วยังมี
ประโยชนต่อร่างกายถึง ๔๓ ข้อ

:: มะเดื่อฝรั่ง หรือ Fig เป็นไม้ผลที่มีคุณค่าสูง
๑ ใน ๑๐ ผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สามรถ
ทานผลสด นำไปประกอบอาหาร หรือแปรรูป
การปลูกมะเดื่อฝรั่งได้นำมาทดสองปลูกใน
ประเทศไทย ๒๕ ปีมาแล้ว

:: อโวกาโด ได้ชื่อว่าเป็๋นสุดยอดผลไม้
แห่งคุณค่า
ซึ่งในปัจจุบันคนไทยหันมา
บริโภคอโวคาโดกันมาก เกษตรกรมักถามผม
ว่า"ทำไมอะโวคาโดออกดอกไม่ติดผลสักลูก"
วันนี้ผมจะตอบคำถามให้หายสงสัยสักที


:: สตรอเบอรี่ เป็นพืชที่ทุกคนพูดถึง
เนื่องจากหอมอร่อย แลัวยังมีประโยชน์
ปัจจุบันมีการปลูกสตรอเบอรี่กระจายตาม
ภาคต่างๆของประเทศไทย ซึ่งสตรอเบอรี่
ถือเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง มาเรียนรู้
วิธีการปลูกสตรอเบอร (ฉบับปรับปรุง)


:: KM ทั้งหมด

ปี 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ได้จัดการความรู้
เรื่ององค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้

ปี 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)รีได้จัดการความรู้
เรื่องปัญหาของการปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อให้
ทราบปัญหาและแนาวทางแก้ไขปัญหาด้าน
งานพัสดุ

องุ่นไร้เมล็ดอีกหนึ่งไม้ผลที่ให้ผลตอบแทนสูง
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้้จัดการความรู้เรื่ององุ่นและได้รวบรม ทั้งการ
ปลูกการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ไว้ใน
บทความนี้ 

 

 

 

 

 หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
© สงวนลิขสิทธิ์ 2551 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)
เลขที่ 198 ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โทร.& โทรสาร 034-510766 Email :haec01@doae.go.th