สอบถามห้องพัก โทร.034-510766 เท่านั้น
ทางศูนย์ฯไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการ อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง!!!
ผู้ใดเรียกเก็บเงิน โปรดแจ้งข้อมูล โทร.034-510766
คลิ๊กเพื่ออ่าน::ระเบียบการใชบริการบ้านพัก::


:: ภาพข่าวย้อนหลัง

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ทีมงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการ
ขยายพันธุ์พืช และการผลิตฮอร์โมนเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชให้แก่เกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่๗ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๕๙
พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
บริการด้านการเกษตรและฝึกอาชีพแก่ประชาชน
เพื่อการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ณบริเวณสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ ๒

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
นายคำรณ มะปรางหวาน ผู้อำนวยการศูนย์
์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทให้บริการ
และ พัฒนาการเกษตรในพื้นที่

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ทีมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)พร้อมด้วยนักศึกษา
ฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาพัฒนาการเกษตร
ลงพื้นที่ตำบลปิล๊อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัด
กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมจุดสาธิตการปลูกพืช
เมืองหนาวบ้านอีต่อง


:: โปรแกรมท่องเที่ยว


  ท่องเที่ยวเชิงเกษต รผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
  จังหวัดกาญจนบุรี
ชมความสวยงามของแปลงสาธิตเกษตรและแปลงไม้ดอก
  สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางไอหมอกของฤดูหนาว
   :: สาระทั้งหมด

:: ประโยชน์ของการรับประทานสตรอเบอรี่้
สตรอเบอรี่ผิวสีแดงที่หอมหวานนอกจาก
อร่อยและทำให้สดชื่นเมื่อทานแล้วยังมี
ประโยชนต่อร่างกายถึง ๔๓ ข้อ

:: มะเดื่อฝรั่ง หรือ Fig เป็นไม้ผลที่มีคุณค่าสูง
๑ ใน ๑๐ ผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สามรถ
ทานผลสด นำไปประกอบอาหาร หรือแปรรูป
การปลูกมะเดื่อฝรั่งได้นำมาทดสองปลูกใน
ประเทศไทย ๒๕ ปีมาแล้ว

:: อโวกาโด ได้ชื่อว่าเป็๋นสุดยอดผลไม้
แห่งคุณค่า
ซึ่งในปัจจุบันคนไทยหันมา
บริโภคอโวคาโดกันมาก เกษตรกรมักถามผม
ว่า"ทำไมอะโวคาโดออกดอกไม่ติดผลสักลูก"
วันนี้ผมจะตอบคำถามให้หายสงสัยสักที


:: สตรอเบอรี่ เป็นพืชที่ทุกคนพูดถึง
เนื่องจากหอมอร่อย แลัวยังมีประโยชน์
ปัจจุบันมีการปลูกสตรอเบอรี่กระจายตาม
ภาคต่างๆของประเทศไทย ซึ่งสตรอเบอรี่
ถือเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง มาเรียนรู้
วิธีการปลูกสตรอเบอร (ฉบับปรับปรุง)


:: KM ทั้งหมด

ปี 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ได้จัดการความรู้
เรื่องการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)รีได้จัดการความรู้
เรื่องความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย

องุ่นไร้เมล็ดอีกหนึ่งไม้ผลที่ให้ผลตอบแทนสูง
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้้จัดการความรู้เรื่ององุ่นและได้รวบรม ทั้งการ
ปลูกการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ไว้ใน
บทความนี้ 

 

 

 

 

 หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
© สงวนลิขสิทธิ์ 2551 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 198 ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โทร.& โทรสาร 034-510766 Email :haec01@doae.go.th