สอบถามการใช้บริการห้องพัก โทร.034-510766 เท่านั้น


:: ภาพข่าวย้อนหลัง

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ทีมงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการ
ขยายพันธุ์พืช และการผลิตฮอร์โมนเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชให้แก่เกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่๗ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ทีมงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)จัดอบรมเกษตรกร
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
หลักสูตรการปลูกเเละแปรรูปบุกเพื่อการค้า
ณ. หมู่ที่ ๓ บ้านทิพุเย ต.ชะเเล อ.ทองผาภูมิ
ิจ.กาญจนบุรี

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
นายวรวิทย์ คำสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ และทีมงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกหม่อนรับ
ประทานผลสดและการแปรรูป ณ บ้านทิพุเย หมู่ที่ ๓ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ทีมงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)จัดการฝึกอบรม
หลักสูตร"การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ" ณ
บ้านทุ่งนางครวญ ม.๖ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี:: โปรแกรมท่องเที่ยว


  ท่องเที่ยวเชิงเกษต รผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
  จังหวัดกาญจนบุรี
ชมความสวยงามของแปลงสาธิตเกษตรและแปลงไม้ดอก
  สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางไอหมอกของฤดูหนาว
   :: สาระทั้งหมด

:: ประโยชน์ของการรับประทานสตรอเบอรี่้
สตรอเบอรี่ผิวสีแดงที่หอมหวานนอกจาก
อร่อยและทำให้สดชื่นเมื่อทานแล้วยังมี
ประโยชนต่อร่างกายถึง ๔๓ ข้อ

:: มะเดื่อฝรั่ง หรือ Fig เป็นไม้ผลที่มีคุณค่าสูง
๑ ใน ๑๐ ผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สามรถ
ทานผลสด นำไปประกอบอาหาร หรือแปรรูป
การปลูกมะเดื่อฝรั่งได้นำมาทดสองปลูกใน
ประเทศไทย ๒๕ ปีมาแล้ว

:: อโวกาโด ได้ชื่อว่าเป็๋นสุดยอดผลไม้
แห่งคุณค่า
ซึ่งในปัจจุบันคนไทยหันมา
บริโภคอโวคาโดกันมาก เกษตรกรมักถามผม
ว่า"ทำไมอะโวคาโดออกดอกไม่ติดผลสักลูก"
วันนี้ผมจะตอบคำถามให้หายสงสัยสักที


:: สตรอเบอรี่ เป็นพืชที่ทุกคนพูดถึง
เนื่องจากหอมอร่อย แลัวยังมีประโยชน์
ปัจจุบันมีการปลูกสตรอเบอรี่กระจายตาม
ภาคต่างๆของประเทศไทย ซึ่งสตรอเบอรี่
ถือเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง มาเรียนรู้
วิธีการปลูกสตรอเบอร (ฉบับปรับปรุง)


:: KM ทั้งหมด

ปี 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ได้จัดการความรู้
เรื่ององค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้

ปี 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)รีได้จัดการความรู้
เรื่องปัญหาของการปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อให้
ทราบปัญหาและแนาวทางแก้ไขปัญหาด้าน
งานพัสดุ

องุ่นไร้เมล็ดอีกหนึ่งไม้ผลที่ให้ผลตอบแทนสูง
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้้จัดการความรู้เรื่ององุ่นและได้รวบรม ทั้งการ
ปลูกการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ไว้ใน
บทความนี้ 

 

 

 

 

 หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
© สงวนลิขสิทธิ์ 2551 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)
เลขที่ 198 ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โทร.& โทรสาร 034-510766 Email :haec01@doae.go.th