::
เกษตรกรท่านใดต้องการเมล็ดพันธุ์พริกะเหรี่ยงไปทดลองปลูกให้ส่ง
จดหมายสอดซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมแสตมป์6 บาท
มาที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี 198 ม.9 ต.หนองลู
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 ทางศูนย์จะส่งเมล็ดพันธุ์กลับไป
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 034-532155  :: ภาพข่าวย้อนหลัง

นายประสาธน์ คำชื่น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
กล่าวต้อรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ที่มาทัศนศึกษา
ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่๒๙-๓๐ มกราคม
๒๕๕๗ จำนวน ๓๓๐ คน

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เข้ารับการฝึกอบรม
พร้อมศึกษาดูงาน เรื่องการปลูกและการแปรรูป
ชาจีน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๐-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗

การฝึกอบรมเกษตรผสมผสานด้านพืชและสัตว
โครงการศึกษาพัฒนาน้ำเกิ๊กกองบัญชาการ
กองทัพไทย นำราษฏรในโครงการทั้งราษฎร
ชาวไทยและชาวพม่าเข้ารับการฝึกอบรม ณ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัด
กาญจนบุรี ถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร และนักเรียน
รร.อนุบาลสังขละบุรี ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์
ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
:: โปรแกรมท่องเที่ยว


  ท่องเที่ยวเชิงเกษต รผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
  จังหวัดกาญจนบุรี
ชมความสวยงามของแปลงสาธิตเกษตรและแปลงไม้ดอก
  สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางไอหมอกของฤดูหนาว
   :: สาระทั้งหมด

:: ขยายพันธุ์อัฟาริกันไวโอเลตใครๆก็ทำได้
อัฟาริกันไวโอเลต เป็นไม้กระถางที่มีสีสัน
หลากหลายสวยงาม ปลูกเลี้ยงง่าย ซึ่งผู้ปลูก
สามารถขยายพันธุ์ได้เอง มีวิธีการไม่ยุ่งยาก

:: มะเดื่อฝรั่ง หรือ Fig เป็นไม้ผลที่มีคุณค่าสูง
๑ ใน ๑๐ ผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สามรถ
ทานผลสด นำไปประกอบอาหาร หรือแปรรูป
การปลูกมะเดื่อฝรั่งได้นำมาทดสองปลูกใน
ประเทศไทย ๒๕ ปีมาแล้ว

:: อโวกาโด ได้ชื่อว่าเป็๋นสุดยอดผลไม้
แห่งคุณค่า
ซึ่งในปัจจุบันคนไทยหันมา
บริโภคอโวคาโดกันมาก เกษตรกรมักถามผม
ว่า"ทำไมอะโวคาโดออกดอกไม่ติดผลสักลูก"
วันนี้ผมจะตอบคำถามให้หายสงสัยสักที


:: มะอึก พืชที่คู่ครัวไทยมานาน แต่หลายคน
อาจไม่รู้จัก วันนี้เรามาทำความรู้จัก กับมะอึก
กันดีกว่า มีสรรพคุณทางสมุนไพรอย่างไร


:: ความรู้ทั้งหมด

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี
จัดการความรู้ เรื่องการเาพะกาแฟ เนื่องจาก
กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถปลูกเสริม
กับพืชหลัก เป็นพืชที่มีการดูแลไม่ยุ่งยาก
จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกร

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี
จัดการความรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืช เพื่อ
รวบรวมความรู้ต่างต่างๆ ให้ได้องค์ความรู้
และนำไปใช้งานส่งเสริมการเกษตร อีกทั้ง
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ


องุ่นไร้เมล็ดอีกหนึ่งไม้ผลที่ให้ผลตอบแทนสูง
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้้จัดการความรู้เรื่ององุ่นและได้รวบรม ทั้งการ
ปลูกการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ไว้ใน
บทความนี้ 

 

 

 

 

 หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
© สงวนลิขสิทธิ์ 2551 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 198 ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โทร.& โทรสาร 034-532155 Email :haec01@doae.go.th