สอบถามห้องพัก โทร.034-510766 เท่านั้น
ทางศูนย์ฯไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการ อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง!!!
ผู้ใดเรียกเก็บเงิน โปรดแจ้งข้อมูล โทร.034-510766
คลิ๊กเพื่ออ่าน::ระเบียบการใชบริการบ้านพัก::


:: ภาพข่าวย้อนหลัง

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ทีมงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการ
ขยายพันธุ์พืช และการผลิตฮอร์โมนเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชให้แก่เกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่๗ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
นายชาคริต บุญศิรินักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ติดตามตรวจเยี่ยม
แปลงส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก พร้อมจับพิกัด
ที่ตั้งแปลง (gps) จำนวน ๑๓ ราย

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
นายคำรณ  มะปรางหวาน ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)เข้าร่วมพิธีลงนาม
สัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง"จังหวัดใสสะอาดอำเภอ
ใสสะอาดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะี่อาด

วันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๙
ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
์ท่านสุรพล จารุพงศ์ ิเดินทางมาตรวจราชการใน
อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี โดยเดินทางมาเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร


:: โปรแกรมท่องเที่ยว


  ท่องเที่ยวเชิงเกษต รผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
  จังหวัดกาญจนบุรี
ชมความสวยงามของแปลงสาธิตเกษตรและแปลงไม้ดอก
  สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางไอหมอกของฤดูหนาว
   :: สาระทั้งหมด

:: ประโยชน์ของการรับประทานสตรอเบอรี่้
สตรอเบอรี่ผิวสีแดงที่หอมหวานนอกจาก
อร่อยและทำให้สดชื่นเมื่อทานแล้วยังมี
ประโยชนต่อร่างกายถึง ๔๓ ข้อ

:: มะเดื่อฝรั่ง หรือ Fig เป็นไม้ผลที่มีคุณค่าสูง
๑ ใน ๑๐ ผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สามรถ
ทานผลสด นำไปประกอบอาหาร หรือแปรรูป
การปลูกมะเดื่อฝรั่งได้นำมาทดสองปลูกใน
ประเทศไทย ๒๕ ปีมาแล้ว

:: อโวกาโด ได้ชื่อว่าเป็๋นสุดยอดผลไม้
แห่งคุณค่า
ซึ่งในปัจจุบันคนไทยหันมา
บริโภคอโวคาโดกันมาก เกษตรกรมักถามผม
ว่า"ทำไมอะโวคาโดออกดอกไม่ติดผลสักลูก"
วันนี้ผมจะตอบคำถามให้หายสงสัยสักที


:: สตรอเบอรี่ เป็นพืชที่ทุกคนพูดถึง
เนื่องจากหอมอร่อย แลัวยังมีประโยชน์
ปัจจุบันมีการปลูกสตรอเบอรี่กระจายตาม
ภาคต่างๆของประเทศไทย ซึ่งสตรอเบอรี่
ถือเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง มาเรียนรู้
วิธีการปลูกสตรอเบอร (ฉบับปรับปรุง)


:: KM ทั้งหมด

ปี 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ได้จัดการความรู้
เรื่ององค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้

ปี 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)รีได้จัดการความรู้
เรื่องปัญหาของการปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อให้
ทราบปัญหาและแนาวทางแก้ไขปัญหาด้าน
งานพัสดุ

องุ่นไร้เมล็ดอีกหนึ่งไม้ผลที่ให้ผลตอบแทนสูง
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้้จัดการความรู้เรื่ององุ่นและได้รวบรม ทั้งการ
ปลูกการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ไว้ใน
บทความนี้ 

 

 

 

 

 หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
© สงวนลิขสิทธิ์ 2551 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)
เลขที่ 198 ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โทร.& โทรสาร 034-510766 Email :haec01@doae.go.th