จองห้องพัก ติดต่อ นายประภัสสร์ เทพทอง (ตำแหน่งพนักงานราชการ นักวิชการส่งเสริมการเกษตร) โทร.081-9298162


:: ภาพข่าวย้อนหลัง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสหคริตเตียนศึกษาจำนวน ๙๐ คน
ศึกษาดูงานการปลูกพืชและเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

นายคงกฤช อินทแสน นักวิชการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร
ผู้ปลูกสตรอเบอรี่ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี วันที่ ๒๓ กุมภาพนธ์ ๒๕๕๘

นายวรวิทย คำสิงห์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการพร้อมด้วยคณะออกหน่วยบริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

นายคงกฤช อินทแสน นักวิชการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ติดตามการปลูกไม้ดอก
เมืองหนาวพร้อมสนับสนุนปัจจัยแก่เกษตรกร
ณ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมอ จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
:: โปรแกรมท่องเที่ยว


  ท่องเที่ยวเชิงเกษต รผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
  จังหวัดกาญจนบุรี
ชมความสวยงามของแปลงสาธิตเกษตรและแปลงไม้ดอก
  สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางไอหมอกของฤดูหนาว
   :: สาระทั้งหมด

:: ประโยชน์ของการรับประทานสตรอเบอรี่้
สตรอเบอรี่ผิวสีแดงที่หอมหวานนอกจาก
อร่อยและทำให้สดชื่นเมื่อทานแล้วยังมี
ประโยชนต่อร่างกายถึง ๔๓ ข้อ

:: มะเดื่อฝรั่ง หรือ Fig เป็นไม้ผลที่มีคุณค่าสูง
๑ ใน ๑๐ ผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สามรถ
ทานผลสด นำไปประกอบอาหาร หรือแปรรูป
การปลูกมะเดื่อฝรั่งได้นำมาทดสองปลูกใน
ประเทศไทย ๒๕ ปีมาแล้ว

:: อโวกาโด ได้ชื่อว่าเป็๋นสุดยอดผลไม้
แห่งคุณค่า
ซึ่งในปัจจุบันคนไทยหันมา
บริโภคอโวคาโดกันมาก เกษตรกรมักถามผม
ว่า"ทำไมอะโวคาโดออกดอกไม่ติดผลสักลูก"
วันนี้ผมจะตอบคำถามให้หายสงสัยสักที


:: มะอึก พืชที่คู่ครัวไทยมานาน แต่หลายคน
อาจไม่รู้จัก วันนี้เรามาทำความรู้จัก กับมะอึก
กันดีกว่า มีสรรพคุณทางสมุนไพรอย่างไร


:: KM ทั้งหมด

ปี 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ได้จัดการความรู้
เรื่องการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)รีได้จัดการความรู้
เรื่องความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย

องุ่นไร้เมล็ดอีกหนึ่งไม้ผลที่ให้ผลตอบแทนสูง
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้้จัดการความรู้เรื่ององุ่นและได้รวบรม ทั้งการ
ปลูกการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ไว้ใน
บทความนี้ 

 

 

 

 

 หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
© สงวนลิขสิทธิ์ 2551 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 198 ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โทร.& โทรสาร 034-510766 Email :haec01@doae.go.th