สอบถามห้องพัก โทร.034-510766 เท่านั้น
ทางศูนย์ฯไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการ อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง!!!
ผู้ใดเรียกเก็บเงิน โปรดแจ้งข้อมูล โทร.034-510766
คลิ๊กเพื่ออ่าน::ระเบียบการใชบริการบ้านพัก::


:: ภาพข่าวย้อนหลัง

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ทีมงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการ
ขยายพันธุ์พืช และการผลิตฮอร์โมนเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชให้แก่เกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่๗ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)สำนักงานเกษตรอำเภอ
สังขละบุรี สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ ภาคีและเครือข่าย
เกษตรกร วันรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการ
เกษตร

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
นายคำรณ มะปรางหวานผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี
(เกษตรที่สูง) และคณะ ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอสังขละบุรี และหน่วยงานราชการ สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่าย
ทอดเทคโนโลยี(field day)เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่

วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๙
นายคำรณ. มะปรางหวาน ผู้อำนวยการศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้
นายคงกฤช อินทแสน นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ แนะนำส่งเสริมและสนับสนุน
กล้าพันธุ์เบญจมาศจำนวน15,000ต้นแก่เกษตรกร


:: โปรแกรมท่องเที่ยว


  ท่องเที่ยวเชิงเกษต รผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
  จังหวัดกาญจนบุรี
ชมความสวยงามของแปลงสาธิตเกษตรและแปลงไม้ดอก
  สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางไอหมอกของฤดูหนาว
   :: สาระทั้งหมด

:: ประโยชน์ของการรับประทานสตรอเบอรี่้
สตรอเบอรี่ผิวสีแดงที่หอมหวานนอกจาก
อร่อยและทำให้สดชื่นเมื่อทานแล้วยังมี
ประโยชนต่อร่างกายถึง ๔๓ ข้อ

:: มะเดื่อฝรั่ง หรือ Fig เป็นไม้ผลที่มีคุณค่าสูง
๑ ใน ๑๐ ผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สามรถ
ทานผลสด นำไปประกอบอาหาร หรือแปรรูป
การปลูกมะเดื่อฝรั่งได้นำมาทดสองปลูกใน
ประเทศไทย ๒๕ ปีมาแล้ว

:: อโวกาโด ได้ชื่อว่าเป็๋นสุดยอดผลไม้
แห่งคุณค่า
ซึ่งในปัจจุบันคนไทยหันมา
บริโภคอโวคาโดกันมาก เกษตรกรมักถามผม
ว่า"ทำไมอะโวคาโดออกดอกไม่ติดผลสักลูก"
วันนี้ผมจะตอบคำถามให้หายสงสัยสักที


:: สตรอเบอรี่ เป็นพืชที่ทุกคนพูดถึง
เนื่องจากหอมอร่อย แลัวยังมีประโยชน์
ปัจจุบันมีการปลูกสตรอเบอรี่กระจายตาม
ภาคต่างๆของประเทศไทย ซึ่งสตรอเบอรี่
ถือเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง มาเรียนรู้
วิธีการปลูกสตรอเบอร (ฉบับปรับปรุง)


:: KM ทั้งหมด

ปี 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)ได้จัดการความรู้
เรื่องการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง)รีได้จัดการความรู้
เรื่องความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย

องุ่นไร้เมล็ดอีกหนึ่งไม้ผลที่ให้ผลตอบแทนสูง
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี
ได้้จัดการความรู้เรื่ององุ่นและได้รวบรม ทั้งการ
ปลูกการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ไว้ใน
บทความนี้ 

 

 

 

 

 หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
© สงวนลิขสิทธิ์ 2551 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 198 ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โทร.& โทรสาร 034-510766 Email :haec01@doae.go.th